Weightpulling

VI Lubieszowski CROSS
Lubieszów 18-19 marca 2017r.

M e m o r i a ł   B o ż e n y   R a d ł o w s k i e j
pod patronatem Wójta Gminy Bierawa Krzysztofa Ficonia
Z A P R Z Ę G   Ż Y C I A   d l a   M i r k a   P i e c k o

Lubieszów 2017

1. ORGANIZATOR

Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Bierawa oraz Sekcja Sportów Psich Zaprzęgów CZE-MI „Odrzanka” Dziergowice, pod patronatem Wójta Gminy Bierawa.

Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminami PZSPZ.

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin zawodów: 18-19 marca 2017r.

Miejsce zawodów: Lasy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Leśnictwo Lubieszów.

Baza zawodów: boisko sportowe w Lubieszowie, gmina Bierawa, powiat Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie.

Start i meta mieścić się będą w okolicy STAKE-OUTu, przy boisku sportowym w Lubieszowie.

3. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku klubowym na terenie boiska sportowego w Lubieszowie.

Godziny pracy biura:

PIĄTEK 19:00 – 21:00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, I odprawa weterynaryjna
SOBOTA 7.30 – 09.00 – rejestracja pozostałych zawodników, II odprawa weterynaryjna

Uwaga!
Książeczki zdrowia lub paszporty psów będą zbierane przez biuro w trakcie odprawy i oddawane w niedzielę po sprawdzeniu czystości stake-out.

4. KLASY:
Planowane klasy : A, B, C, D, CC, BJ, SC1, HAPPY DOG, Puchar Samoyeda oraz tradycyjnie rollpulka, a także sztafety canicross i mieszane.
Rywalizacja odbywać się będzie w ramach Puchar Polski oraz biegów licencyjnych dla osób ubiegających się o licencję zawodnika PZSPZ.
Dla osób startujących po raz pierwszy zalecamy zapoznanie się z regulaminami PZSPZ, szczególnie tutaj.

W klasie CC w przypadku pełnej obsady klas, tzn. minimum trzy osoby, wszystkie grupy wiekowe będą klasyfikowane odrębnie. W przeciwnym razie klasy będą łączone.
W klasie BJ i SC1 istnieje możliwość dodatkowej klasyfikacji psów ras północnych, tzw. Nordic Bread (NB). Warunkiem jest zgłoszenie tego podczas rejestracji do zawodów oraz przedstawienie rodowodu psa w biurze zawodów.
W klasach zaprzęgowych psów rasowych organizator oraz sędzia zawodów zastrzega sobie prawo do wglądu do rodowodów lub metryk psów.
W sobotę zachęcamy do udziału w marszu nordic walking, który po raz kolejny zagości w Lubieszowie oraz w biegach integracyjnych dla dzieci. A popołudniu mecz piłki nożnej Cze-Mi kontra Reszta Świata. Tradycją stały się również klasa HAPPY DOG dla zaprzęgów z psami, które ukończyły 8 lat oraz ROLLPULKA ;)
Biegiem MEMORIAŁOWYM będzie oczywiście klasa D2.

5. WARUNKI na STAKE OUTcie :

STAKE OUT to użyczone przez miejscowego rolnika grunty przylegające do boiska, więc pamiętajcie o zabraniu łopat lub innego sprzętu w celu zakopania ewentualnych dziur po swoich psach.

Warunki na stake oucie:
• miejsca jest sporo, porządkiem i układem kierować będzie Kierownik Stake-Outu
• brak możliwości podłączenia do prądu
• brak podłączenia do wody
• woda dla psów będzie dostępna na zewnątrz budynku klubowego
• ustawione będą toi-toiki oraz śmietniki na terenie stake-outu
• w godzinach nocnych zadbajcie, aby nasza obecność była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców i okolicy

Pamiętajmy, że jesteśmy gośćmi na czyimś terenie i naszą postawą chcemy promować ten sport, a nie zniechęcać przez nieodpowiednie zachowanie.

Otwarcie STAKE OUTu – piątek 17.03.2017r. godzina 12:0

6. UCZESTNICY

W zawodach może wystartować każda osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

W Pucharze Polski może wystartować zawodnik posiadający:
• opłaconą Licencję Zawodnika PZSPZ,
• ważną książeczkę zdrowia zawodnika,
• ubezpieczenie NNW,
• uregulowane wpisowe na zawody.

W biegach licencyjnych może wystartować osoba posiadająca:
• ważną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów psich zaprzęgów,
• ubezpieczenie NNW,
• uregulowane wpisowe na zawody.

W klasie HAPPY DOG może wystartować osoba posiadająca:
• psa, który skończył 8 lat, jest zdrowy i zdolny do biegania,
• zaprzęg, który w całości składa się z psów HAPPY DOG j.w.
• ważną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów psich zaprzęgów,
• ubezpieczenie NNW,
• uregulowane wpisowe na zawody.

W zawodach może wystartować niepełnoletni zawodnik :
• będący pod opieką rodziców/prawnych opiekunów oraz posiadający pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział i start w konkretnych zawodach,
• w przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna na zawodach, trener/opiekun osoby niepełnoletniej ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach,
• posiadający ważną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów psich zaprzęgów,
• posiadający ubezpieczenie NNW,
• posiadający uregulowane wpisowe na zawody.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność oraz ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez nich lub ich psy.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz regulaminów obowiązujących na zawodach.

Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczną zgoda na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestnika XV Lubieszowskiego CROSSu w dniach 18-19.03.2017r. bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji zawodów oraz sportów psich zaprzęgów.

7. PSY

Wszystkie psy biorące udział w zawodach oraz przebywające na ich terenie muszą być zdrowe oraz posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniach.

Pies jest najwyższym dobrem podczas zawodów oraz podczas jego transportu.

Dobro psa jest ważniejsze od interesów zawodników, hodowców, właścicieli psów sprzedawców, trenerów, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób.

Uwaga!
Przez cały czas trwania imprezy sędzia dobrostanu zwierząt ma prawo do przeprowadzania wyrywkowej kontroli weterynaryjnej, sprawdzania miejsca odpoczynku i transportu zwierząt oraz do wydalenia psa z terenu zawodów.

8. OPŁATY

Puchar Polski/ biegi licencyjne

Senior: 90zł (w opłacie: dwa posiłki regeneracyjne, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka, dyplom)
Junior: 40zł (w opłacie: dwa posiłki regeneracyjne, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka, dyplom)
drugi start: 20zł
Happy Dog: 40zł ( w opłacie: dwa posiłki regeneracyjne, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka, dyplom)
Nordic Walking: 30zł ( w opłacie: posiłek regeneracyjny w sobotę, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka)
Puchar Samoyeda: bezpłatnie ( dwa posiłki regeneracyjne, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka, dyplom)
pomocnik: 30zł ( w opłacie: dwa posiłki regeneracyjne, wieczór maszera, pamiątkowa koszulka).

Opłaty możliwe na miejscu w biurze zawodów lub na konto klubu do 15.03.2017r.: 10 8882 1016 2002 0027 0793 0001 LZS „Odrzanka” Dziergowice 47-244 Dziergowice ul. Sportowa 14 z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy startowej w PP lub BL(bieg licencyjny), pomocnik lub bez. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu.

9. DOBROCI DLA UCZESTNIKÓW

W ramach opłaty startowej, poza rzeczami wymienionymi powyżej, zawodnik otrzymuje:
• możliwość startu w zawodach na przygotowanych trasach,
• doraźną opiekę medyczną dla zawodnika oraz weterynaryjną dla psa. Koszty ewentualnych zabiegów i lekarstw pokrywa uczestnik.

10. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz na stronie PZSPZ, w razie wątpliwości kontakt do Tomka Radłowskiego tel. 604434357

Ostateczny termin zgłoszeń do 15 marca 2017r. !!!!!!!!!!!!!!

Zgłoszenie musi zawierać:
IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................
DATA URODZENIA ............................................................................
ADRES .............................................................................................
TEL: .................................................................................................
KLUB ...............................................................................................
KLASA ................................. Puchar Polski / biegi licencyjny
Ilość pomocników ............................................................................

Przyjmowane będą tylko KOMPLETNE zgłoszenia!!!!

Chiplista musi zawierać: imię psa, rasę psa, datę urodzenia psa, nr chipa, w przypadku psów rasowych dodatkowo nr rodowodu lub metryki psa.

11. PROGRAM ZAWODÓW

Dokładne godziny startów podane będą w dniu zawodów.

Piątek – 17 marca
12.00 – otwarcie stake-out
19.00 – 21.00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, I odprawa weterynaryjna

Sobota – 18 marca
07:30 – 09:00 – rejestracja pozostałych zawodników, II odprawa weterynaryjna
10:00 – obowiązkowa odprawa techniczna przed budynkiem klubowym
11:00 – start pierwszego zaprzęgu
14:00 – biegi integracyjne (dla wszystkich chętnych dzieci wraz z opiekunami)
14:30 – Nordic Walking
16.30 – mecz piłki nożnej Cze-Mi kontra Reszta Świata
18.30 – wieczór maszera - tradycyjnie w sali na boisku w Lubieszowie, na który biletem wstępu będzie ubrana pamiątkowa koszulka z XVI Lubieszowskiego CROSSu (z pakietu startowego dla zawodników i pakietu dla pomocnika). Podczas wieczoru maszera ruszy Zaprzęg Życia dla Mirka – przygotujcie pieniążki (czym więcej tym lepiej).

Niedziela – 19 marca
10.00 – start pierwszego zaprzęgu (w CC i Happy Dog – start wspólny, BJ start podwójny)
13.30 – sztafety klubowe canicross
14.00 – sztafety mieszane (skuter 1 pies, bikejoring, skuter 2 psy)
16.00 – zakończenie zawodów

Uwaga! Program może ulec zmianie! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny startów oraz zmiany długości tras w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury.

12. OBSADA ZAWODÓW
Sędzia główny: Anna Pawłowska-Witek
Sędziowie zawodów: Kalina Stawnicka i Aleksandra Piecko
Sędziowie dodatkowi: Adam Mańka, Henryk Kłoska
Sędzia dobrostanu: Marta Hejnar
Opieka weterynaryjna: Lecznica dla zwierząt Ara s.c.
Gospodarz zawodów: sołtys Bernadeta Poplucz
Kierownik zawodów: Tomasz Radłowski
Kierownik trasy: Henryk Kłoska
Kierownik stake out: Jacek Stefanek
Kierownik biura: Malwina Kołomyjska
Konferansjer: Mirosław Piecko
Pomiar czasu: Czasomierzyk.pl

13. BAZA NOCLEGOWA
Agroturystyka "U Jaskółki" Lubieszów

Nasz Dworek F.U.H. GiL Leszek Krzywniak
ul. Kozielska 53, 47-244 Dziergowice, woj. opolskie
T: +48 77 403 39 51, 606 608 885

Hotel „Gracja” Kuźnia Raciborska około 8 km od bazy zawodów
ul. Moniuszki 3 032/4191410 032/4192224
www.hotel-gracja.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agroturystyka w gminie Cisek www.cisek.pl

„U Donaty” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.udonaty.pl 601811334

„U Sylwii”
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 501210328 501640916

Ranczo w Dolinie Odry
Przewóz 077/4875617 Krystyna Henzel

Gospodarstwo Agroturystyczne KOTLINY
Cisek 603678883 Alojzy Ketzler

Jednocześnie informujemy, że NIE POŚREDNICZYMY w rezerwacji noclegów

14. INNE INFORMACJE

Uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów PZSPZ, postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych organizatorów, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wydalenie z zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tras przed rozpoczęciem zawodów, nieprzyjęcia zawodnika na zawody lub do danej klasy.

W razie rezygnacji z uczestnictwa w zawodach po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież